Informacje podstawowe

Właścicielem strony www.bieg.stowarzyszenie-budzik.pl jest Stowarzyszenie „Budzik” zarejestrowane przez Starostę Powiatu Świdnickiego pod numerem 42 w ewidencji stowarzyszeń, mającego siedzibę w Świdnicy, 58-100, Pl. 1000-lecia Państwa 6/3, NIP: 8842799999, REGON: 384963407.

Celem strony jest promocja oraz prezentacja aktualności dotyczących Charytatywnego Biegu Budzika (inaczej: Budzik w PiDżamie), odbywającego się w Świdnicy oraz regionie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Budzik” oraz rejestracja uczestników biegu.

Sposoby płatności i prowizje

Wszystkie ceny towarów i usług podawane są w złotych polskich w kwocie brutto. Stowarzyszenie „Budzik” nie jest podatnikiem VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zakupione towary i usługi:
• na konto Stowarzyszenia prowadzone w mBank S.A. o numerze: 92 1140 2004 0000 3802 7947 8401
• rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzanym za pośrednictwem Dotpay.pl.

W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem Dotpay.pl Klient opłaca również prowizję za pośrednictwo przelewowe w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100 gr).

Termin realizacji, dostawa

Strona prowadzi rejestrację uczestników wydarzenia zgodnie z regulaminem zawodów. W związku z nieprowadzeniem sprzedaży towarów, Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail na adres, który wskazał w formularzu zamówienia, o poprawności i potwierdzeniu zapisu na wydarzenie. Odbiór pakietu startowego odbędzie się zgodnie z regulaminem zawodów. Za termin realizacji zamówienia rozumie się dzień wydarzenia.

Zwroty

Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Klientowi, który jest Konsumentem, przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w zostało złożone i opłacone zamówienie.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy przesłanie na adres kontakt@stowarzyszenie-budzik.pl informacji o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia oraz wypełnionego formularza zwrotu.
  3. Możliwe jest przekazanie zakupionej usługi osobie trzeciej po ówczesnym poinformowaniu Organizatora wydarzenia, jednak nie później, niż na trzy dni robocze przed planowaną datą wydarzenia.

FORMULARZ ZWROTU

Skutki odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym wpłynęło odstąpienie od umowy. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji chyba, że strony postanowią inaczej.
  2. Zwrotowi nie podlega prowizja w przypadku wybrania epłatności.